Niet nagekomen afspraken

Niet nagekomen afspraak (no-show)

Het komt geregeld voor dat patiënten niet, of veel te laat, op hun afspraak verschijnen. Helaas worden wij ook met deze problemen geconfronteerd. Dat is heel vervelend, er staat namelijk een team klaar, die in die tijd geen zorg kan verlenen. Dit is kostbare tijd die we graag aan iemand anders hadden willen besteden.

Landelijke richtlijnen en praktijkregels
Natuurlijk gaan wij er vanuit dat u niet opzettelijk niet komt opdagen. Toch kunnen, ongeacht de reden, conform de landelijke richtlijnen door tandartsen en mondhygiënisten de kosten in rekening worden gebracht. Een praktijk mag als maximum de kosten van de voorgenomen behandeling in rekening brengen. Deze kosten vallen niet onder de dekking van uw (aanvullende) zorgverzekering en moet u dus zelf betalen. Bij onze praktijk beslist de behandelaar per geval of er al dan niet een rekening wordt gestuurd. Deze aanpak is vastgelegd in de huisregels van onze praktijk.

De tarieven voor no-shows die wij hanteren zijn als volgt.

  • Minimum tarief                                      € 15
  • Periodiek preventief onderzoek          € 15
  • 1-vlaks restauratie                                 € 40
  • 2-vlaks restauratie                                 € 50
  • 3-vlaks restauratie                                 € 60
  • Meervlaks restauratie                           € 75
  • Endodontische behandelingen            € 120
  • Extracties                                                € 40
  • Orthodontische afspraken                   € 2 per minuut
  • Preventieve mondzorg                          € 1.50 per minuut

Verantwoordelijkheid van de patiënt
Het is de verantwoordelijkheid van u als patiënt om een afspraak goed te noteren, deze op te volgen of minimaal 1 werkdag van tevoren te verplaatsen. Om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten, sturen wij van iedere afspraak een digitale herinnering per e-mail. Aan de balie wordt op verzoek ook een afspraakkaart verstrekt. Het versturen van afspraak herinneringen is een extra service die we bieden. Het ontslaat u dus niet van uw eigen verantwoordelijkheid.

Bent u acuut ziek geworden of is er een andere calamiteit waardoor u niet op de afspraak kunt komen?
Bel dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vroeg in de ochtend op de dag zelf, om dit door te geven.