Patiënt worden

Wij nemen momenteel geen nieuwe patiënten aan. Mocht er weer ruimte zijn voor nieuwe patiënten dan zullen wij dit op onze site vermelden.

EERSTE AFSPRAAK

Tijdens de intake (eerste afspraak) nemen we de tijd om kennis met u te maken en bieden we u de gelegenheid vragen te stellen. Daarnaast bekijkt de tandarts uw behandel historie, wordt uw gebitsgezondheid uitgebreid onderzocht en besproken en worden er eventueel foto’s gemaakt. U bent pas patiënt in onze praktijk na de intake, met wederzijds goedkeuren. Met acute pijnklachten dient u zich te melden bij uw huidige tandarts of de dienstdoende tandarts.

TANDARTS DOSSIER

Voordat uw eerste afspraak plaats vindt, is het belangrijk dat de gegevens van uw huidige tandarts bij ons binnen zijn. U kunt zelf de gegevens opvragen bij uw huidige tandarts, het dossier kan via een beveiligde mailverbinding naar ons verzonden worden. Mocht u geen vorige tandarts hebben meldt dit dan even aan onze receptioniste.

LEGITIMATIE/ VERZEKERINGSPAS

Ook verzoeken wij u, om bij uw eerste bezoek aan onze praktijk, een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspasje mee te nemen. Conform de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) bent u verplicht uw geldige legitimatiebewijs te tonen.

VERVOLGAFSPRAAK

Na de eerste afspraak kunt u een vervolgafspraak maken voor een halfjaarlijkse controle of een eventuele behandeling. Mochten er grotere behandelingen nodig zijn wordt er eerst altijd een behandelplan en begroting opgesteld, waarvoor u eerst akkoord dient te zijn. Hierbij zijn uw wensen ons uitgangspunt en gaat alles dus in overleg.